Дома КРОС & КОНДИЦИОНА ГРУПА Инструктор

Инструктор

ivica

Главен инструктор и основач на “Д Стронгест Македонијa” е АЛЕКСОВСКИ ИВИЦА (биографија за Алексовски може да погледнете на следниов линк…http://thestrongest.mk/instructor-2/)

“Д Стронгест Македонија” Инструктори во Крос Кондиционата група:

ivica

                                                  Ивица Алексовски


Aleksandar Zatkoski - JKD Instruktor                                               Александар Заткоски