Главен инструктор и основач на “Д Стронгест Македонијa” е АЛЕКСОВСКИ ИВИЦА (биографија за Алексовски може да погледнете на следниов линк…http://thestrongest.mk/instructor-2/)

                           “Д Стронгест Македонија” Инструктори за ЏКД:

Александар Јакимовски – инструктор во “Д Стронгест & РУТС БЏЏ”(главен клуб), Втор Инструкторски Степен ЏКД, Четврти ЏКД Степен и носител на виолетов појас во бразилска џиу џица, помошник тренер во кик бокс групата;

– Алпер Пројка – инструктор во “Д Стронгест” (главен клуб), Втор Инструкторски Степен во ЏКД и Петти Степен во ЏКД;