ЏКД тренинзите се изведуваат само во фрома на приватни часови:

  • еден на еден
  • еден на двајца
  • еден на група (не поголема од 8 членови)

Тренинзите се договараат и планираат предходно со инструкторот.

Цената на тренинзите во зависност од фрекфенцијата на тренинзинте се договара со инструкторот пред првиот тренинг.

Информации: 070 24 22 88