ТЕРМИНИ:

  • Понеделник 17.30 – 18.30 часот;
  • Среда 17.30 – 18.30 часот;
  • Петок 17.30 – 18.30 часот.