Главен тренер: Ивица Алексовски

  • БЏЏ Црн појас
  • Претседател на македонската Федерација за БЏЏ
  • Претседател на ADCC Macedonia

На линкот може да го видите официјалниот сајт на ADCC каде што е представена македонската ADCC Федерација представувана од Алексовски.

Помошници тренери:

  • Стефан Пецевски (носител на кафен појас)
  • Михаил Поповиќ (носител на виолетов појас)