Дома ДЕЦА Инструктори

Инструктори

ivica

Главен инструктор и основач на “Д Стронгест Македонијa” е АЛЕКСОВСКИ ИВИЦА (биографија за Алексовски може да погледнете на следниов линк…http://thestrongest.mk/instructor-2/)
ivica

“Д Стронгест Македонија” Инструктои за Џит Кун До , ММА и Бразилска Џиу Џица:

Aleksandar Zatkoski - JKD InstruktorАлександар Заткоски – инструктор во “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” (главен клуб), Втор Инструкторски Степен ЏКД, Четврти ЏКД Степен и носител на виолетов појас во бразилска џиу џица, помошник тренер во ММА, БЏЏ, ЏКД и групата за деца;

– Стефан Пецевски – инструктор во “Д Стронгест & РУТС БЏЏ” (главен клуб), носител на виолетов појас во бразилска џиу џица, помошник тренер во ММА и групата за деца;

– Надежда Василевска – помошник тренер во групата за деца.